Naučné panely

Tato „vystoupení“ jsou vlastně výchovně – vzdělávací programy pro širokou veřejnost, v nichž se účastníci dozví mnoho informací z různých historických období a oblastí. V současnosti máme devět ucelených programů (každý obsahuje pět až šest zastavení) na různá témata, jako např. sv. Václav, zbraně a zbroje, historie písemnictví, čarodějnictví atd. Dějinným rozsahem pokrývají období od prvních Přemyslovců až po sedmiletou válku a dál.

Každé zastavení obsahuje naučnou část a soutěžní úkol, který je ohodnocen zápisem do pracovního listu, který si účastník z akce odnese jako upomínku. Pracovní list mívá např. podobu výučního listu či obsahuje omalovánku s historickým výjevem – lze ho tedy použít i později, třeba jako součást výuky ve škole. Účinkující jsou pro každé období a každou oblast dobově oblečeni. – Ke každému tablu náleží „průvodce“ – kostýmovaný účinkující, který diváky postupně seznámí s obsahem tabla a soutěžní otázkou.

Přednášky s tématikou 1. a 2. sv. války

Účastníky těchto exkurzí seznamujeme s historickými souvislostmi dvou největších vojenských konfliktů novodobé historie, představujeme výzbroj a výstroj vojáků, autentické uniformy, předměty denní potřeby, popisujeme různé typy zbraní, k výkladu nejrůznějších dobových zajímavostí využíváme naučné panely.