Gotika

Gotická vystoupení jsou mezi diváky oblíbená především pro lesk zbrojí a hřmotný zvuk zbraní.
Při těchto vystoupeních se používají především jednoruční, jedenapůlruční a dvouruční meče, dále pak bijáky, sekery a podobně.


Délka vystoupení se pohybuje mezi 15 a 20 minutami. Aby byl pro diváka děj co možná nejsrozumitelnější, jsou vystoupení opět provázena hudbou a mluveným slovem.